Työkokemus ja viimeaikojen toiminta:

 

CREADA TMI
valmentaja, asiantuntija 01.01.2011 -

 

AALTO YLIOPISTO, PIENYRITYSKESKUS. "Asiantuntijasta pedagogiksi", koulutuspäällikkö Outi Häggin työparina talvi 2012-2013

 

SIBELIUS-AKATEMIA, avoin yliopisto, “Kulttuuriyrittäjyyden opintokokonaisuus” 25op. Luentosarja: “Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys” 4op. Syksy 2010, syksy 2011 jsyksy 2013.

 

LAPPEENRANNAN KESÄYLIOPISTO, avoin yliopisto, “Nainen johtajaksi-opintokokonaisuus” 25 op. Luennot: “Luovuus ja innovaatiot työelämässä” 4op.

 

AALTO YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS
- projektipäällikkö 15.6. - 31.12.2010

ADULTAN RADIO- JA TELEVISIO-OPISTO ARTO
- rehtori 5.2.2001 – 31.3.2005
- kehitysjohtaja 1.4.2005 − 31.12.2006
- projektipäällikkö, ESR-projektit
- TuVa, tutkintoon valmistava projekti
- Meda, media-alan yrittäjäkoulutus
- Creada, luovien alojen valtakunnallinen yrittäjyysvalmennus

 HELSINGIN TAIDE- JA VIESTÄOPPILAITOS/ HELSINGIN VA. AMMATTIKORKEAKOULU/ STADIA

24.3.1997-11.3.2001
- päätoiminen tuntiopettaja, viestinnän 2. asteen osastonjohtaja
- päätoiminen opettaja, viestintälinjojen (2.aste, amk) osastonjohtaja
- lehtori , vararehtori, vs.rehtori/
- viestinnän koulutusjohtaja, viestinnän koulutusohjelma suuntautumisvaihtoehtoineen suunnittelija ja käynnistäjä 01.08.1999 – 31.03.2001

 TURUN TAITEEN JA VIESTINNÄN OPPILAITOS/ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU,

-videolinjan osastonjohtaja, 4,5 vuotta, 1993 – 1997
medianomikoulutuksen suunnittelija ja käynnistäjä
-vs.rehtori 1/2 vuotta

 TURUN KUVATAIDEOPPILAITOS,

-päätoiminen tuntiopettaja,
-videolinjan osastonjohtaja, 1992 - 1993

 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU,

Kankaanpään taidekoulu
- viestinnän sivutoiminen opettaja 1992-1996

 RAUMAN KAUPUNGIN KANSALAISOPISTO,

- taideaineiden opettaja, 1 vuosi, 1990-1991

 

YLEISRADION AMMATTIOPISTO,

- Design-ammattien koulutuksesta vastaava opettaja,

8 vuotta, 1980 – 1987

 

YLEISRADIO

- tuotantosuunnittelija 1973-1980
- elokuvanleikkaaja 1969-1973

 

LAPUAN KAUPUNKI,
- vs. kansakoulunopettaja, 1,5 vuotta

 

Suunnittelu-, hallinto- ja kehittämistehtävät:

 

- OY YLEISRADIO AB, YHTEISKUNTAOHJELMIEN TOIMITUS JA KANSAINVÄLISET OHJELMAT, tuotantosuunnittelija, 1973 - 1980

 - POHJOISMAISET TELEVISIOYHTIÖT, koulutuspäälliköiden asettaman Atelje-gruppen- ryhmän vetäjä 4 vuotta

 -TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU KOULUTUSKESKUS,

lavastajien 10-viikkoisen täydennyskoulutuksen suunnitteluryhmän jäsen

 - SATAKUNNAN NUORISOSEUROJEN LIITTO RY

toiminnanjohtaja, 1987 - 1988

 -TURUN AMMATTIKORKEAKOULU (aik. Taiteen- ja viestinnän oppilaitos)

-videolinjan osastonjohtaja ja perustaja 01.08.1991- 31.07.1997

 -apulaisrehtori 01.08.1992 - 31.07.1997

 -vs.rehtori 01.08.1996 - 31.12.1996

 

- TURUN AMMATTIKORKEAKOULU
Kulttuurialan koulutusohjelmien (=kuvataiteen ja viestinnän ko., teatterin ja tanssin ko. ja musiikin ko.) opetussuunnitelmien käynnistäminen

 

- JYVÄSKYLÄN, TAMPEREEN JA TURUN AMMATTIKORKEA-KOULUT, Ammattikorkeakoulujen välisen arviointipoolin johtoryhmän jäsen sekä yhteisen arviointi- ja laatukoulutuksen suunnitteluryhmän jäsen.

 

- OPETUSMINISTERIÖ, 12.06.1996 asetetun työryhmän jäsen. Työryhmän tuli laatia ennuste ammattikentän ja koulutustarpeen kehityksestä, valmistella ehdotukset journalistien ja muun tiedotus-, viestintä- ja media-alan koulutuksen kehittämiseksi sekä laatia ehdotus tieteenaloja, oppiaineita ja koulutusohjelmia tarkoittavan käsitteistön selvittämiseksi.

 

- OPETUSMINISTERIÖ, 21.09.1999 asetetun työryhmän sihteeri. Työryhmän tuli selvittää elokuva- ja televisioalan koulutuksen järjestämistä yliopistossa ja ammattikorkeakouluissa Suomessa. Tehtävä oli: 1. Kartoittaa nykyisin koulutusta antavat yksiköt sekä koulutuksen sisältö- ja kustannusrakenne. 2. Tehdä ehdotus alan korkeakoulutasoisen koulutuksen tarpeesta ja työjako- sekä yhteistyömahdollisuuksista. 3. Selvittää koulutuksen rahoitusmahdollisuudet ja tarkastella koko rahoitusrakennetta.

 

- HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU,

- STRADA, toimitusneuvoston jäsen, 1998 - 1999

- OPS-projektiryhmän jäsen 1999 – 2001

 

- ADULTAN RADIO- JA TELEVISIO-OPISTO ARTO

Ammatillisen erikoisoppilaitoksen perustaminen ja toiminnan käynnistäminen

henkilöstö-, tila-, rahoitus ja toimintasuunnitelmineen.

Adulta Oy, johtoryhmän jäsen

- LUOVA SUOMI, ESR-projekteja koordinoiva hanke ohjausryhmän jäsen

 Toimintani viestinnän koulutuksen kehittämisessä

 Olen ollut aktiivisesti mukana Suomen viestinnän koulutuksen kehittämistyössä: 10 vuotta TV 1:n erilaisissa tuotanto- ja suunnittelutehtävissä ja 20 vuotta viestinnän koulutuksen suunnittelu- ja kehittämis- ja toteutustehtävissä.

 Toimin kahdeksan vuotta Yleisradiossa kehittämässä televisio-ohjelmien visuaalista ilmettä vastaten mm. lavastajien, graafikoiden, naamioitsijoiden ja pukusuunnittelijoiden koulutuksesta.

 Vuodesta 1991 alkaen olin Turkuun perustetun taideoppilaitoksen ensimmäinen palkattu opettaja. Siellä käynnistin videolinjan toiminnan aivan alusta lähtien. Seitsemän vuoden aikana olin mukana suunnittelemassa uusia toimitiloja ja laiteresursseja, sekä viestinnän koulutusohjelmaa (medianomi-koulutus) eri suuntautumisvaihtoehtoineen. Kehitin mm. Turun ammattikorkeakouluun valtakunnan ensimmäisen amk-tasoisen mainonnan suunnittelijoiden 4-vuotisen koulutuksen.

 Kehittämistehtävä jatkui Helsingin ammattikorkeakoulussa

toimitilojen ja laiteinvestointien suunnitteluineen. Helsingin ammattikorkeakoulun merkittävä aloituspaikkojen määrä teki mahdolliseksi kehittää työelämän ajankohtaisiin vaatimuksiin reagoivia uusia koulutuksellisia innovaatioita; 1: radio- ja televisioilmaisun suuntautumisvaihtoehdon, 2: kulttuurituottamisen ja verkkoviestinnän suuntautumisvaihtoehdot ja viimeisimpänä 3: mediaesiintymisen/ elokuvanäyttelemisen/fiktio-ohjaamisen Suomen ensimmäisen amk-tutkintoon johtavan 4-vuotisen koulutuksen.

 Olen ollut aktiivisesti mukana kehittämässä myös Helsingin ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien opetussuunnitelmia

OPS-projektiryhmän jäsenenä ja oman koulutusohjelman OPS-vastaavana.

 Olen ollut työryhmässä tekemässä AV-viestinnan erikoisammattitutkinnon perusteita.

 Kehittämistyö jatkui, kun minut valittiin rakentamaan valtakunnallista ammatillista erikoisoppilaitosta, Adultan radio- ja televisio-opisto ARTOa.

 ARTO:n kehitysjohtajana olen suunnitellut ja toteuttanut vv.2005-2007 Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittaman MEDA-projektin (media-alan yrittäjäkoulutus). Koulutus on onnistunut erinomaisesti ja mainitaan mm. KTM:n teettämässä luovien alojen kehittämis-strategiassa hyvänä esimerkkinä onnistuneesta yrittäjäkoulutuksesta. Konsepti on saanut valtakunnallista kiinnostusta.

Tämän jälkeen jatkoin yrittäjyyteen liittyvää kehittämistyötä suunnittelemassani ERS-projektissa; Creada luovien alojen valtakunnallinen yrittäjyysvalmennus. Tämä projekti on päättymässä ja siinä kehittämääni valmennusmentodia ollaan jalkauttamassa kansallisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen hallinnoimassa Luova Suomi hankkeessa Creada valmentajavalmennuksessa.

Keväällä 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi minulta sekä Marit Hohtokarilta puheenvuoron koulutuksen nykytilasta Suomesta. Julkaisun toimitti Vikki Leroux nimellä “Todistus taskussa – työelämä vastassa.”